Talenten

Onze wedstrijdleider Ad Musters heeft een aantal jaren geleden een prijs in het leven geroepen voor het ‘Talent van het jaar’. Hierbij worden gekeken naar de verbetering op de ranglijst ten opzichte van vorige jaren.

Het was eigenlijk de bedoeling dat de talenten van 2020 en 2021 bekend zouden worden gemaakt tijdens het onlangs gehouden toernooi ‘Boulen bij night by light’, maar daar waren de talenten niet bij aanwezig. Aangezien de mensen waar het om ging vandaag (zondag) wel aanwezig waren zijn de prijzen alsnog uitgereikt.

In het jaar 2020 bleek Bert Segeren de grootste vooruitgang te hebben geboekt en - hoe is het mogelijk - voor haar prestaties ging de talenbeker voor 2021 naar Henny Segeren.

Man en vrouw samen zo getalenteerd. Prachtig.