"> ');

Speeltijden

Elk lid heeft zijn eigen nummerfiche die op een bord in het paviljoen hangt en die vòòr de aanvang van de wedstrijden in de daartoe bestemde beker dient te worden gedeponeerd. Strikt op de aanvangstijd worden de nummers 'geschud' en op het speelbord gehangen waardoor de teams tot stand komen. Er wordt hierbij uitgegaan van doubletten tenzij het aantal deelnemers niet helemaal uitkomt en er een of meerdere tripletten moeten worden gevormd.

Behoudens op woensdag wordt de eerste partij gespeeld in het kader van het clubkampioenschap. Daarvan zijn er twee: een zomer- en een winterkampioenschap. Na deze wedstrijd is er tot de koffiepauze de gelegenheid om in dezelfde samenstelling nog een oefenpartij te spelen.

Na de koffie, die gezellig met z'n allen wordt genoten, worden de nummers opnieuw 'geschud' en worden er opnieuw teams gevormd voor een afsluitende oefenpartij, tenzij er ook voor na de pauze een competitievorm is (bijvoorbeeld triplette of tête à tête). Leden die na de koffie niet meer wensen te spelen worden geacht hun eigen nummerfiche weer op het (moeder)bord te hangen.

Het is van belang dat men vòòr de aanvang van de wedstrijden aanwezig is en de nummerfiche in de beker heeft gedeponeerd !!

  • op zondag beginnen we om 10.30 uur

  • op dinsdag- en donderdagavond om 19.15 uur

  • op woensdagmiddag om 13.30 uur

Het is belangrijk om altijd op tijd aanwezig te zijn. Als de wedstrijdleider de fiches op het wedstrijdbord heeft gehangen is het niet meer mogelijk om een 'nakomer' nog in te delen.