"> ');

40 jaar Boulevaart - hoe begon het allemaal

De eerste aanzet om in Terheijden te ‘boulen’ is gegeven door leden van de familie De Graaf. Die zijn begonnen met de aanleg van een stuk of vier baantjes achter het toenmalige Café ’t Centrum (nu ‘De Zevende Hemel’). Uit diverse stukken blijkt dat de vereniging is opgericht op 12-8-1983 als Jeu de Boules Vereniging ‘Het Centrum’ Terheijden, echter nog zonder officiële statuten (dat was van latere zorg). Daarna zijn de banen op 2-10-1983 officieel geopend door de burgemeester met aansluitend een toernooi.

 

De kastelein van ’t Centrum verbond het gebruik van de jeu de boules banen met zijn eigen negotie. Het sportieve gekoppeld aan het consumptieve. Dat zorgde voor een drempel bij meerdere boulers, zodat er in de loop van de tijd werd uitgekeken naar een andere locatie.

Peter Oonincx heeft zich ingezet om die te regelen en het is hem gelukt de club te laten boulen op het terrein van SVT (de Sportvereniging Terheijden). In de loop van 1988 is men naar het huidige terrein verhuisd.

 

Op 29-9-1992 is er een speciale ledenvergadering gehouden omdat Eddy van Meurs per 1 september van dat jaar bedankt heeft als voorzitter en de vereniging op dat moment dringend een nieuwe voorzitter nodig had omdat de onderhandelingen bezig waren om aan te sluiten bij de Omni-vereniging SVT. Als tegenprestatie zou onze vereniging het gebouwtje mogen gebruiken dat de voetbalvereniging voor materiaal opslag in gebruik had.

Zo kregen wij voor het eerst onderdak bij de jeu de boules banen waarnaar wij verhuisd waren. In voornoemde ledenvergadering werd Hans van Meurs gekozen als nieuwe voorzitter met naast hem Anton Vermeulen als secretaris, Corrie Vermeulen als secretaresse van de secretaris, Piet van de Broek als penningmeester en Cees van Dongen als wedstrijdleider.

Op 1 november van dat jaar kwamen wij officieel bij de Omni-vereniging en op basis van gemaakte afspraken konden we toen aanvangen met de eerste verbouwing van het ’clubgebouwtje’ en de uitbreiding van het aantal jeu de boules banen.

Vanaf dat moment zijn alle uitbreidingen, verbouwingen en onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd door onze eigen leden. Ook nu wordt die traditie nog steeds voortgezet en zijn we trots op onze vrijwilligers die op allerlei gebieden hun steentje bijdragen.

Op 1-8-1997 was het einde van de Omni-vereniging SVT. De onderlinge verschillen waren te groot en vanaf dat moment zijn alle aangesloten verenigingen zelfstandig doorgegaan.

 

Tot 1998 zijn we door het leven blijven gaan als ’jeu de boules vereniging Terheijden’. Tijdens de ledenvergadering van dat jaar (ook toen waren die er al) is besloten om een ‘echte’ naam voor de vereniging te verzinnen. Het idee van Jan Vermeulen is bij stemming vastgesteld en sinds dat moment heten we ‘jeu de boules vereniging Boulevaart’ (boulen en vaart omdat onze accommodatie aan de Ruitersvaartseweg ligt).

 

Dat was ook het moment om het reilen en zeilen van de vereniging formeel vast te leggen in een heuse ‘Akte van oprichting’ waarbij eindelijk op 6-2-1998 ook de statuten formeel werden vastgesteld, want toen verschenen Hans van Meurs en Sent de Vries voor notaris Bressers (zoals dat zo mooi in de akte is verwoord) voor de officiële handelingen.