Speeltijden


Ieder lid heeft zijn eigen nummerfiche die op een bord in de kantine hangt en die voor aanvang van de wedstrijden in de daartoe bestemde beker moet worden gedeponeerd. Strikt op de aanvangstijd worden de nummers “geschud” en op het speelbord gehangen, waardoor de teams tot stand komen. Er wordt hierbij uitgegaan van doubletten, doch waar het niet anders kan, kunnen er een of meerdere tripletten “uit de beker” komen.

Behoudens op woensdag wordt de eerste wedstrijd gespeeld in het kader van het clubkampioenschap. Daarvan zijn er twee: een zomer- en  een winterkampioenschap. Na deze wedstrijd is er tot de koffietijd de gelegenheid om in dezelfde samenstelling nog een oefenpartij te spelen.

Na de koffie, die gezellig met z’n allen wordt genoten, worden opnieuw de nummers “geschud” en opnieuw teams geformeerd voor een afsluitende oefenpartij. Leden die na de koffie niet meer wensen te spelen worden geacht hun eigen nummerfiche weer op het bord te hangen.

Het is van belang dat men voor de aanvang van de wedstrijden aanwezig is en de nummerfiche in de beker heeft gedeponeerd!!

  • op zondag beginnen we om 10.30 uur
  • op dinsdag- en donderdagavond om 19.15 uur
  • op woensdagmiddag om 13.30 uur


Het is belangrijk dat u altijd op tijd aanwezig bent. Als de wedstrijdleider de fiches op het wedstrijdbord heeft gehangen wordt het een probleem om een “nakomer” nog in te delen.