Lidmaatschap


Je wordt lid door je aan te melden bij het secretariaat of bij de penningmeester.

Voor je daartoe besluit is er altijd de mogelijkheid om op een van de speeldagen (na de koffie) een boule mee te gooien.

Mensen die het spel (nog) niet (helemaal) meester zijn kunnen buiten de interne competitie meedoen en aldoende de fijne kneepjes van het spel onder de knie krijgen. Op zondag, dinsdag en donderdag staat de eerste partij altijd in het teken van de interne zomer- of wintercompetitie. Na de koffie en op woensdagmiddag is er gelegenheid om te oefenen. De vereniging heeft een zeer lage instapdrempel. Voor 2019 bedraagt de contributie € 30,50 per persoon. Daarin is een bedrag van € 12,75 begrepen voor het lidmaatschap van de NJBB (Nederlandse Jeu de Boule Bond). Het restant van € 17,75 is dus de contributie bij Boulevaart.

Leden die mee willen doen aan toernooien die worden georganiseerd door - of onder auspiciën van - de NJBB hebben een wedstrijdlicentie nodig. De kosten bedragen € 33,-- per jaar (hier bovenop komt dus nog de contributie van onze vereniging).

In het kader van de heroriëntatie van de NJBB zal ook de contributiestructuur worden herzien.